Technologia

Doświadczenie, które zdobywaliśmy w ciągu kilkunastu lat budowy drewnianych domów całorocznych sprawia, że możemy zaoferować wzniesienie trwałego i solidnego obiektu pod klucz w krótkim czasie. Opieramy się na sprawdzonych technologiach i surowcach najwyższej jakości – dzięki temu stawiane przez nas obiekty są optymalne zarówno pod względem funkcjonalności, jak również estetyki oraz bezpieczeństwa. Z klientami chętnie dzielimy się także naszą wiedzą na temat prawidłowej pielęgnacji drewnianego domu pod klucz.

Przygotowanie – zanim zaczynamy budowę obiektu

Z chwilą otrzymania zlecenia trzeba wybrać odpowiedni materiał. Podejmując decyzję, kierujemy się wskazówkami klienta własną wiedzą, tak, by wykonanie było optymalne pod każdym względem. Najczęściej do budowy całorocznych domów z drewna stosuje się mokry („zielonego”) lub suchy surowiec z sosny, świerku lub jodły. Różnica między materiałem mokrym i suchym polega na wilgotności, jaka znajduje się w balach. Surowiec nazywamy mokrym, gdy zawarta w nim wilgotność jest większa niż 19%, drewnem suchym jest materiał o wilgotności poniżej tego poziomu. Pożądaną wilgotność można uzyskać poprzez suszenie komorowe, które dodatkowo zabija zarodniki grzybów i larw owadów oraz usuwa żywicę.

Zanim wszystkie niezbędne materiały i elementy zostaną przetransportowane w miejsce budowy, stawiamy konstrukcję próbną. Dobieramy i dopasowujemy odpowiednie bale (pełne lub klejone), poddajemy je impregnacji i wykonujemy frezy. Jest to klucz do sukcesu – zajęcie się tym przed przystąpieniem do właściwej budowy sprawia, że postawienie budynku jest szybsze oraz daje pewność, że wszystkie poszczególne elementy są właściwie przygotowane.

Budowa domów z drewna pod klucz

Właściwa budowa obiektu rozpoczyna się posadowienia na przygotowanym fundamencie. Fundamenty używane do całorocznych drewnianych domów pod klucz są podobne do posadowienia obiektów tradycyjnych – jedyną różnicą jest wielkość ław fundamentów. W zależności od preferencji klientów do budowy drewnianych domów całorocznych używa się bali pełnych lub klejonych z dwóch (rzadziej trzech) cieńszych elementów. Najczęściej korzystamy jednak z bali pełnych o przekroju okrągłym, zaokrąglonym, kwadratowym lub prostokątnym. W celu uzyskania szczelnych ścian w balach wykonuje się – najczęściej pojedyncze lub podwójne – żłobienia, czyli frezy wzdłużne. Dodatkowo, mogą one być uszczelnione pakułami, wysuszonym mchem lub wełną rzewną. Charakterystyczną cechą drewnianych domów całorocznych są również węgły, czyli krzyżujące się belki poszczególnych ścian. Ich wygląd wynika z kształtu profili bali oraz z tego, czy są zakończone ostatkami.

Co należy wiedzieć o termoizolacji całorocznego obiektu z bali?

Rodzaj i grubość bali ma duży wpływ na sposób i jakość izolacji cieplnej. Drewniane domy całoroczne z suchych bali świerkowych i sosnowych o grubości powyżej 30 cm nie wymagają dodatkowego ocieplania, spełniają bowiem wszystkie wymagania izolacyjne. Bale o mniejszej grubości wymagają zastosowania materiałów opartych na wełnie mineralnej, włóknach celulozowych lub wełnie drzewnej. Ważne jest także, by pamiętać o wszystkich warstwach ściany. Poza balami musi ona zawierać folię ścienną, izolację cieplną, opóźniacz pary wodnej i płytę gipsowo-kartonową.

Konserwacja całorocznego domu drewnianego z pali

Bez odpowiedniej pielęgnacji oddany do użytku dom pod klucz szybko ulegnie zniszczeniu. Wykonywane co kilka lat zabiegi pielęgnacyjne pozwolą cieszyć się trwałym i pięknym obiektem przez długie lata. Należy zatem bacznie obserwować, czy ściany nie płowieją – może to bowiem świadczyć o konieczności powtórzenia czynności konserwujących. Kluczowe jest regularne wykonywanie zabiegów – pozwoli to uniknąć kosztownej renowacji drewnianego domu całorocznego. Ścianę taką należy pokryć odpowiednimi preparatami po wcześniejszym wyczyszczeniu i osuszeniu.

    Zapytaj o ofertę

    4.8/5 - (6 votes)
    test