dom z bali okrągłych

Jaka powinna być grubość ścian w domach z bali?

Od 2017 do 2020 roku zgodnie z obowiązującymi wówczas warunkami technicznymi, współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych musiał wynosić ≤ 0,23 W/m 2 K. Od 2021 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej, jakim powinny odpowiadać budynki.

Utrata ciepła ma być mniejsza, a nasze domy znacznie bardziej energooszczędne niż dotychczas. Jak w świetle nowych przepisów przedstawia się izolacyjność cieplna domów wykonanych z bali? Jaka obecnie musi być grubość ścian takich budynków? Sprawdź koniecznie!

WT 2021 – zmiany w zakresie izolacyjności cieplnej ścian

Nowe wytyczne z 2021 roku zakładają, że nasze domy muszą spełniać minimalne wymagania zarówno w zakresie wartości wskaźnika EP jak i ciepłochronności. Domy muszą być lepiej izolowane, energooszczędne, bez występujących mostków termicznych. Należy też zmniejszyć zapotrzebowanie na energię nieodnawialną oraz wykorzystywać ekologiczne źródła energii.

Od stycznia 2021 roku nasze budynki muszą odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, a współczynnik U dla ścian zewnętrznych musi wynosić ≤ 0,20 W/m 2 K.

U, to współczynnik przenikania ciepła, który określa jaka ilość energii zostaje oddana przez poszczególne przegrody termiczne w naszym domu. Obliczamy go na podstawie energii, która wyrażona jest w Watach w odniesieniu do powierzchni przegrody wyrażonej w metrach kwadratowych oraz różnicy temperatur po obu stronach, którą wyrażamy w Kelwinach.

Tak więc według obowiązujących krajowych wymagań ściana z bali prostokątnych z drewna litego lub drewna klejonego, która nie posiada dodatkowej izolacji cieplnej, musiałaby być grubości większej niż 78 cm. Z kolei, aby domy z okrągłych bali mogły spełniać obecne normy, musiałby mieć średnicę aż 88 cm. Obecnie więc budynki z drewnianych bali wymagają dodatkowych warstw izolacji.

Wymagania w zakresie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

Budynki muszą spełniać nie tylko wymagania w zakresie izolacyjności (współczynnik przewodzenia ciepła < 0,2 W/m 2 K), ale także wymagania w zakresie wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest nam niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z eksploatowaniem budynku (do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej).

wnętrze domu z bali

Przenikalność cieplna drewna

W domach o konstrukcji szkieletowej to nie grubość drewna decyduje o izolacyjności cieplnej, ale grubość warstw ocieplenia. Nieocieplony budynek może tracić więcej ciepła szczególnie w miejscach stropu, dachu czy podłogi. Co ciekawe, inaczej niż domy budowane w technologii lekkiego szkieletu drewnianego zachowuje się dom z bali drewnianych.

Warto zaznaczyć, że jeden z instytutów badawczych w Kanadzie (Eastern Forest Products Laboratory) opublikował pewne badania. Zgodnie z przedstawionym raportem opór cieplny drewna wzrasta wówczas, gdy spada temperatura na zewnątrz, dlatego im zimniej, tym lepsze właściwości izolacyjne drewna (lepsza izolacyjność wykonanych z bali ścian zewnętrznych).

Kolejne badania potwierdziły, że ściany wykonane z materiału o niskiej wartości izolacyjnej, ale o wysokiej pojemności cieplnej (np. ściany z litych bali drewnianych) mogą sprawdzić się tak samo dobrze, jak ściany, które wymagają dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, bo posiadają niską pojemność cieplną.

Obliczenia wielkości współczynnika U, dokonywane z uwzględnieniem współczynników λ nie będą więc obrazowały pełni możliwości cieplnych domów wykonanych z bali (wartości zakładają niezmienność właściwości drewna i jego jednorodność).

Niestety jednak w Polsce nie obowiązują osobne normy techniczno-montażowe dla domów z bali. Liczne nieporozumienia związane z tym zagadnieniem występują więc w zakresie izolacyjności cieplnej i właściwych możliwości drewna.

Budowa domów z bali – izolacja cieplna

Domy z bali drewnianych zapewniają ciągłość izolacji, jeżeli ich ściany są szczelne, a tym samym nie obniżają izolacyjności przegrody. Jednak aby domy takie mogły spełniać wymagania i normy ciepłochronności wymagają dodatkowej warstwy ocieplenia. W domach z bali warstwowych, pomiędzy warstwami półbali umieszcza się odpowiednią warstwę ocieplenia oraz folię paroszczelną i paroprzepuszczalną. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy cieszyć się unikalną formą konstrukcji przy zachowaniu wszystkich obowiązujących norm.

Budownictwo drewniane – dom z bali okrągłych i prostokątnych

Ściany z bali wykonuje się zarówno z materiałów suszonych komorowo lub sezonowo jak i z elementów mokrych tzw. zielonych. Suszenie komorowe pozwala jednak pozbyć się grzybów oraz owadów. Natomiast zmiany konstrukcji ścian, które następują samoistnie, nie wpływają na pogorszenie izolacyjności przegrody.

Do budowy domu z bali używa się:

  • bali klejonych z kilku cieńszych elementów (o średniej grubości ściany 25 cm, wymaga docieplenia)
  • bali izolowanych (elementy o grubości od 5 do 20 cm, wymaga docieplenia),
  • bali pełnych (z litego drewna np. z ociepleniem od wewnątrz),
  • bali warstwowych (okładziny drewniane z wypełnieniem izolacyjnym).
dom z bali

Do konstrukcji domów, których ściany zewnętrzne wykonane są z bali, a ściany wewnętrzne pokryte okładziną używa się materiału o przekroju prostokątnym lub okrągłym. Aby domy z bali mogły spełniać wymagania, w środku znajduje się odpowiednia warstwa izolacyjna, najczęściej o grubości od 10 do 20 cm.

Ocieplone domy z bali (z bala prostokątnego grubości 25 cm oraz bala okrągłego) również mogą wyglądać niezwykle elegancko. Aby zachować piękny wygląd, a jednocześnie uzyskać odpowiednią termoizolacyjność ścian, izolację wykonuje się od wewnątrz lub używa innych metod np. budowy z bali warstwowych.

Przeczytaj także

4.8/5 - (10 votes)