dom z bali - instalacja

Instalacja elektryczna w domu z bali

Zarówno dom jednorodzinny, jak i mieszkanie w bloku wymaga wielu instalacji. Jedną z ważniejszych jest instalacja elektryczna. Powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na co zwrócić uwagę planując wykonanie instalacji elektrycznej w domu z bali? Na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule!

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac z należytą starannością. Dotyczy to wszystkich budynków, a w szczególności domów z drewna. Zwarcie instalacji elektrycznej to bardzo groźne zjawisko, które jest najczęstszą przyczyną powstawania pożarów.

Instalacja elektryczna w domu z bali – podstawowe zasady

Nie da się ukryć, że najbardziej narażone na pożar są domy drewniane. Dlatego projektując i montując instalację elektryczną w takim budynku, pod uwagę należy wziąć wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ten sposób ustrzeżemy się ewentualnego pożaru, który najczęściej spowodowany jest zwarciem instalacji elektrycznej lub następuje w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów. Źródłem ognia są zazwyczaj oprawy oświetleniowe, które wytwarzają nadmierną ciepłotę oraz gniazda elektryczne zasilające urządzenia o bardzo dużej mocy.

Aby domy z bali były w pełni bezpieczne w użytkowaniu należy oddzielić drewniane elementy od przewodów oraz gniazd. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie puszek instalacyjnych, w których można wykonywać niezawodne połączenia elektryczne. Ponadto w drewnianych konstrukcjach zaleca się wybór tworzywa bezhalogenowego, ponieważ nie wydziela ono żadnych szkodliwych substancji podczas wybuchu ognia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku Nr 109 poz. 719 w budynkach z drewna zabronione jest instalowanie opraw oraz osprzętu instalacji elektrycznych na podłożu palnym.

Jak prowadzić instalację elektryczną w domach drewnianych?

Instalację elektryczną w domu drewnianym można wykonać wyłącznie na podłożu zabezpieczonym przed zapaleniem. Zaleca się prowadzenie przewodów w giętkich rurach osłonowych. Rury muszą być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, o odporności na ściskanie do 320 N. Podobne cechy powinny przyjmować uchwyty montażowe. Trzeba zadbać o to, by przewody w osłonach były luźno osadzone – dzięki temu cała instalacja będzie lepiej znosić obciążenia, jakie występują w trakcie eksploatacji budynku. Należy pamiętać, by połączeń żył przewodów nie skręcać ze sobą, ponieważ powoduje to zwiększoną rezystancję przepływu, a co za tym idzie – wzrost temperatury. Przewody najlepiej scalać ze sobą za pomocą żelowanych złączek.

Inspektorzy budowlani sugerują łączenia przewodów z łącznikami i oprawami (z pominięciem puszek rozgałęźnych). Dodatkowo obwody instalacji elektrycznej powinny być zabezpieczone specjalnym wyłącznikiem różnicoprądowym o prądzie 500 mA. Zarówno w przypadku domu z bali, jak i konstrukcji szkieletowej można umieścić przewody w stropach. Kable koniecznie muszą znaleźć się w rurach osłonowych. Do puszek instalacyjnych łączników oświetlenia, jak i gniazdek przewody należy wprowadzać poprzez specjalne otwory wykonane w drewnie.

wnętrze domu z bali

Co jest potrzebne do wykonania instalacji elektrycznej w domu drewnianym?

Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. Dzięki temu skutecznie wyeliminujemy ryzyko ewentualnych awarii, czy zwarcia, które skutkuje wybuchem pożaru. Eksperci zalecają stosowanie przewodów o wzmocnionej izolacji (napięcie robocze 450/750V). Ponadto w budynku drewnianym wskazany jest wybór przewodów miedzianych o przekroju 1,5mm2. Są one giętkie, trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Przewody miedziane o nieco większym przekroju, bo 2,5 mm2 wykorzystuje się do wykonania obwodów gniazd wtyczkowych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obwodów oświetleniowych warto użyć zabezpieczeń o prądzie znamionowym 10A (do gniazd wtyczkowych minimum 16A). Przy czym każdy z nich powinien zostać objęty ochroną różnicoprądową o maksymalnej wartości 30 A.

Nie należy stosować lamp wydzielających zbyt wysoką temperaturę. Zdecydowanie lepiej postawić na technologię LED, która oprócz tego, że jest oszczędniejsza, zwiększa również bezpieczeństwo. Co ważne, puszki umieszczane w ścianach pomieszczeń koniecznie muszą być wiatroszczelne. Warto mieć na uwadze, że na stan instalacji elektrycznej mają wpływ m.in. naprężenia mechaniczno-wilgotnościowe, które następują podczas użytkowania domu z bali. Pamiętajmy, że bezpieczna eksploatacja budynku w głównej mierze zależy od prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

Montaż instalacji elektrycznej w domach z bali – o czym jeszcze pamiętać?

Rozmieszczenie przewodów elektrycznych w domach z bali powinno zostać przeprowadzone ze szczególną starannością. Nawet niewielki błąd może skutkować poważną awarią, a nawet pożarem. Niezbędne jest pogodzenie norm bezpieczeństwa z osobistymi wymaganiami inwestora. Podczas montażu elektryki należy pamiętać o pozostawieniu przewodów i rur osłonowych z zapasem długości. Dlaczego? Ponieważ naprężenia mechaniczne pojawiające się w trakcie eksploatacji budynku mogą przyczynić się nawet do przerwania instalacji, co jest bardzo niebezpieczne. Warto również zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci instalacji odgromowej (tzw. piorunochron), która zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru.

Aby instalacja elektryczna była funkcjonalna, należy wcześniej ustalić ilość gniazd wtyczkowych, łączników oraz wypustów oświetleniowych. Dobrze jest zaplanować kilka dodatkowych obwodów, które w trakcie użytkowania domu mogą okazać się przydatne. Niezwykle ważne jest stosowanie rur osłonowych i uchwytów montażowych nierozprzestrzeniających płomienia. Jeśli zauważymy, że w gniazda lub wyłączniki zmieniły barwę pod wpływem wysokiej temperatury, bezzwłocznie należy zgłosić awarię fachowcowi.

dom z bali okrągłych

Podsumowanie

Instalacja elektryczna w każdym rodzaju budynku, niezależnie od jego przeznaczenia, powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektryka w domu drewnianym wymaga szczególnego zaangażowania ze strony wykonawcy. Mimo że drewno nasycane jest środkami ognioodpornymi, nadal zalicza się do materiałów palnych. Wybuch pożaru stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Z tego względu projekt instalacji powinien zostać bardzo dobrze przemyślany. Nierozprzestrzeniające ognia materiału oraz prawidłowy montaż instalacji elektrycznej to czynniki, które mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo domowników.

Przeczytaj także

5/5 - (9 votes)